Zákaz návštěv

Vzhledem k pokračující pandemii onemocnění COVID-19 jsou zakázány návštěvy nejen na naší klinice. 

Po individuální domluvě s vedoucím lékařem oddělení/kliniky lze návštěvu povolit, a to k vážně nemocným nebo v jiných odůvodněných situacích. Podmínky jsou tyto: návštěva nemá symptomy onemocnění COVID-19, je vybavena respirátorem FFP2 nebo vyšším bez výdechového ventilku a vyplní dotazník. K jednomu nemocnému lze pustit max. 2 osoby na max. 30 minut.

Na vyhrazením COVID oddělení jsou možné návštěvy pouze dospělých osob a to jen k umírajícímu nemocnému. Podmínkou jsou plné ochranné pomůcky 

 

Under construction!!

Stránky jsou ve výstavbě !!!

Сайт находится в стадии разработки!!