Kontakt

Chirurgická klinika 1. LF Univerzity Karlovy a Thomayerovy Nemocnice
Vídeňská 800
14059 Praha 4

Tel.: +420 261082632

E-mail: chirklin@ftn.cz

IČ:00064190

Kontaktujte nás