Výuka

Naše klinika se podílí na výuce mediků 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, dále na naší klinice probíhá předatestační příprava chirurgů a také se podílíme na vzdělávání středního zdravotnického personálu.