Předatestační stáže

Naše klinika je akreditována v oborech chirurgie, onkochirurgie a traumatologie.
 
Postup pro zájemce o stáž na našem pracovišti:
 
  • Zájemce si stáhne žádost o stáž z webových stránek TN (https://www.ftn.cz/vzdelavani/centrum-pro-vzdelavani/) nebo ji obdrží v CV (Centrum pro vzdělávání) při TN. Žádost o stáž vyplní a podepíše. Poskytnuté osobní údaje budou použity jen za účelem uzavření smlouvy o stáži.
  • S touto žádostí navštíví vedoucího oddělení v TN (primáře, přednostu).
  • Vedoucí oddělení potvrdí žádost podpisem, pokud souhlasí se stáží zájemce. Pokud chce zájemce konat praxi na více klinikách, musí se vyjádřit vedoucí každé kliniky.
  • Vyplněnou a potvrzenou žádost odevzdá zájemce na CV – Mgr. Drahoslavě Bursíkové, tel.: 605 224 846, Drahoslava.bursikova@ftn.cz, kde bude na podkladě předložené žádosti vyplněna smlouva TN. Popř. zašle podepsanou žádost po vzájemné dohodě poštou.
  • Žádost musí být podána na CV nejpozději 20 dnů před zahájením praxe.
  • Smlouvu na stáž vystaví CV a předá zájemci, který ji nechá podepsat zaměstnavateli.
  • Podepsané smlouvy zašle zaměstnavatel zájemce zpět do TN na CV.
  • U placených stáží přiloží zaměstnavatel ke smlouvě potvrzení o zaplacení poplatku.
  • Po podpisu smlouvy i ze strany TN může zájemce ve stanoveném termínu stáž absolvovat.

 

 

Under construction!!

Stránky jsou ve výstavbě !!!

Сайт находится в стадии разработки!!