1. lékařská fakulta UK

Chirurgická klinika  je výukovým pracovištěm 1. lékařské fakulty UK. Probíhá zde výuka studentů 3., 4. a 6. ročníku včetně výuky studentů v angličtině. 
Předpokladem udělení zápočtu je 100% prezence při výuce s možností náhrady při absenci po domluvě,  úroveň znalostí z chirurgie, aktivita a zájem  studenta o výuku. Každá absence musí být omluvena a nahrazena.  
K výuce na chirurgické klinice se doporučuje bílý plášť, bílé přezutí, fonendoskop, psací potřeby, poznámkový sešit, učebnice chirurgie nejlépe v kapesním provedení. Na stáže nosit jen věci potřebné pro výuku, v šatně nechávat jen oblečení. Osobní dokumenty a peníze nechávat doma. Šatny nejsou hlídané.
 
Seznam pedagogických pracovníků:
 

Přednosta kliniky:

Doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.

Docenti:

Doc. MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.
Doc. MUDr. Vladimír Visokai., Ph.D.

Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost:

MUDr. Robin Strnad

Odborní asistenti:

MUDr. Petr Čech     MUDr. Miroslav Trubač
MUDr. Petr Hoferka MUDr. Karel Veškrňa
MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA MUDr. Tomáš Vidím
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D. MUDr. Lukáš Vrbenský

Instruktoři výuky:

MUDr. Miroslav Bažant MUDr. Marek Mráček
MUDr. Martina Burdová MUDr. Ladislav Sojka
MUDr. Karel Kostlivý MUDr. Karol Sutoris

 

 
 
 
 
 
 

 

Under construction!!

Stránky jsou ve výstavbě !!!

Сайт находится в стадии разработки!!