Studenti 6. ročníku

Začátky stáží na naší klinice jsou v 7.30 hodin. První den se studenti ohlásí v sekretariátu ve 2. patře kliniky.

Výuka studentů je organizována tak, že od 7.30 hodin  se bude student účastnit ranní vizity na oddělení, od 8.15 hodin pak probíhá ranní hlášení a RTG vizita v seminární místnosti ve 2.patře.

Od 9.00 hodin se studenti dle rozpisu na nástěnce ve 2. patře účastní práce na odděleních, na ambulanci a jsou vypisováni na operační sál. V určené dny pak probíhají následně semináře, na kterých studenti  pod vedením asistenta prezentují  jednotlivé kazuistiky k určenému odbornému tématu.

 

POZOR: MEDICI MUSÍ VIDITELNĚ NOSIT IDENTIFIKAČNÍ KARTY!!!

FTN_6. ročník.pdf (255061)