Sponzoring

 
FOND DARŮ CHIRURGICKÉ KLINIKY 1. LF UK a THOMAYEROVY NEMOCNICE
 
Vážená paní, vážený pane,
 
Chirurgická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze poskytuje péči nemocným v rámci chirurgie všeobecné, viscerální i úrazové z celé spádové oblasti Prahy 4,11,12 a Prahy-západ. Vysoce specializovanou péči v oblasti operací zhoubných nádorů zažívacího traktu (jícen, žaludek, játra, slinivka břišní, tlusté střevo a konečník) pak poskytujeme nemocným z celé České republiky. Rozvoj pracoviště v oblasti diagnostiky, léčby, činnosti výzkumné i výuky studentů 1. lékařské fakulty UK v Praze by nebyl kromě jiného možný bez finanční podpory řady organizací, firem i soukromých osob. Z tohoto důvodu byl vedením Thomayerovy nemocnice zřízen Fond darů Chirurgické kliniky. Díky získaným sponzorským prostředkům již mohla řada lékařů kliniky získávat zkušenosti při stážích v předních světových centrech, přednášet na mezinárodních konferencích a dlouhodobě rozvíjet zahraniční spolupráci. Bez pomoci sponzorských prostředků by také nebylo možné vydání odborných lékařských monografií autorů z naší kliniky. V neposlední řadě jsme mohli ze sponzorských darů spolufinancovat modernizaci vybavení na řadě míst Chirurgické kliniky. V případě Vašeho zájmu a ochoty podílet se na rozvoji pracoviště sponzorským darem Vám rádi poskytneme bližší informace v sekretariátu Chirurgické kliniky - pavilon G3, II. patro. Kontaktovat nás můžete buď osobně přímo v sekretariátu kliniky nebo na telefonních číslech 261 082 632 (paní Dagmar Bašová) a 261 082 624 (paní Ivana Pacourková).
 
Děkujeme za Váš zájem a podporu. Za kolektiv Chirurgické kliniky 1. LF UK a TN
 
Doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
 
přednosta