Užitečné odkazy: 

Oficiální WEB Fakultní Thomayerovy nemocnice:  www.ftn.cz/

Fakultní WEB chirurgické kliniky: ftnchir.lf1.cuni.cz/