Počet standardních lůžek:        45
Počet lůžek intenzivní péče:      8
Operační sály:                            5
Ambulantní složka:                     7.30 - 15.00 hod 

Akutní stavy:                              nepřetržitě

    

    

    

 

 

Under construction!!

Stránky jsou ve výstavbě !!!

Сайт находится в стадии разработки!!