Přednosta kliniky:

Doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
jaromir.simsa@ftn.cz

Primář kliniky:

MUDr. Marek Mráček
marek.mracek@ftn.cz

Zástupce primáře kliniky:

MUDr. Pavel Bergmann                            pavel.bergmann@ftn.cz
 

Zástupce přednosty pro kvalitu péče:

MUDr. Přemysl Šmejkal
premysl.smejkal@ftn.cz

Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost:

MUDr. Robin Strnad
robin.strnad@ftn.cz

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum:

MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA
miroslav.levy@ftn.cz

Docenti:

Doc. MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.
Doc. MUDr. Vladimír Visokai., Ph.D.
 

Vedoucí lékaři:

MUDr. Karel Kostlivý
MUDr. Miroslav Trubač
MUDr. Vladimír Prochoda
MUDr. Lukáš Vrbenský
MUDr. Věra Martinů
 

Odborní asistenti:

MUDr. Petr Čech     MUDr. Miroslav Trubač
MUDr. Petr Hoferka MUDr. Karel Veškrňa
MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA MUDr. Tomáš Vidim
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D. MUDr. Lukáš Vrbenský
MUDr. Martina Burdová MUDr. Marek Mráček
MUDr. Karel Kostlivý MUDr. Ladislav Sojka
MUDr. Roman Pethö MUDr. Karel Veškrňa


Lékaři:

MUDr. Věra Martinů MUDr. Pavel Jaremenko
MUDr. David Němeček MUDr. Tomáš Kašpar
MUDr. Michal Záruba MUDr. Ladislav Sojka
MUDr. Petra Hlaváčová MUDr. Veronika Makajevová
MUDr. Martina Lejsková MUDr. Ondřej Nerad
MUDr. Nikola Kadlecová MUDr. Veronika Bartoňová
MUDr. Jakub Kníže
MUDr. David Mikulík
MUDr. Martin Hladík
MUDr.  Linda Hodačová
MUDr. Pavlína Pevná
MUDr. Jakub Skolil
MUDr. Anna Jirsová

 

Internistka:

MUDr. Elena Tölgyesová

 

 

Under construction!!

Stránky jsou ve výstavbě !!!

Сайт находится в стадии разработки!!