Přednosta kliniky:

Doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
jaromir.simsa@ftn.cz

Primář kliniky:

MUDr. Pavel Bergmann
pavel.bergmann@ftn.cz

Zástupce přednosty pro kvalitu péče:

MUDr. Přemysl Šmejkal
premysl.smejkal@ftn.cz

Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost:

MUDr. Robin Strnad
robin.strnad@ftn.cz

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum:

MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA
miroslav.levy@ftn.cz

Docenti:

Doc. MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.
Doc. MUDr. Vladimír Visokai., Ph.D.
 

Vedoucí lékaři:

MUDr. Karel Kostlivý
MUDr. Miroslav Trubač
MUDr. Vladimír Prochoda
MUDr. Lukáš Vrbenský
MUDr. Marek Mráček
 

Odborní asistenti:

MUDr. Petr Čech     MUDr. Miroslav Trubač
MUDr. Petr Hoferka MUDr. Karel Veškrňa
MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA MUDr. Tomáš Vidim
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D. MUDr. Lukáš Vrbenský
MUDr. Martina Burdová MUDr. Marek Mráček
MUDr. Karel Kostlivý MUDr. Ladislav Sojka
MUDr. Roman Pethö MUDr. Karel Veškrňa


Lékaři:

MUDr. Věra Martinů MUDr. Pavel Jaremenko
MUDr. David Němeček MUDr. Tomáš Kašpar
MUDr. Michal Záruba MUDr. Ladislav Sojka
MUDr. Michalis Tavlaridis MUDr. Veronika Makajevová
MUDr. Nikola Stoszková MUDr. Ondřej Nerad
MUDr. Nikola Kadlecová MUDr. Madina Babakalanová
MUDr. Jakub Kníže  
   

 

Internistka:

MUDr. Elena Tölgyesová

 

 

Under construction!!

Stránky jsou ve výstavbě !!!

Сайт находится в стадии разработки!!