Všeobecná ambulance

Vedoucí lékař: MUDr. Vladimír Prochoda
Staniční sestra: Eva Průchová 
Tel.: 261 082 607, 261 082 605, 261 082 609, 261 082 608, 261 082 238, 241 721 662

  • Akutní  a život ohrožující chirurgické případy: nepřetržitý provoz 24 hodin denně.
  • Kontroly, převazy: denně 8-12 hodin, bez objednání.
  • Objednání k operacím: osobně v pracovní dny 8-15hodin, dále pak v odborných ambulancích. Nemocní jsou v odborných ambulancích objednáváni na určitou hodinu, čímž se zkrátily  čekací doby a došlo k celkovému zkvalitnění poskytovaných služeb a zlepšení prostředí.
  • Objednání do poraden a specializovaných ambulancí:261 082 607.

 

Vstup na ambulanci: ze zadní strany budovy. Možnost přistavení automobilu ke vchodu  a jeho následné krátkodobé odstavení na parkovišti před ambulancí. Pozor - za delší stání je vybírán u hlavní brány  poplatek! 
Po příchodu na ambulanci se pacienti ohlašují na recepci u okénka. V zájmu Vašeho rychlého odbavení si prosím připravte kartičku pojištění a doklad totožnosti, u cizinců pas a doklad pojištění. V případě, že nebude mít pacient u sebe doklad pojištění a nebude se jednat o život ohrožující zdravotní stav,  bude od pacienta vyžadováno vyúčtování v hotovosti. V případě, že pacient nebude mít u sebe doklad pojištění, doklad totožnosti ani finanční hotovost, nebude ošetřen s výjimkou stavů bezprostředně ohrožujících život. V prostorách ambulance prosím vypínejte své mobilní telefony.

Neodstavujte svá vozidla před vchodem na ambulanci, bráníte vjezdu sanitním vozům Záchranné služby!!

 

 

Under construction!!

Stránky jsou ve výstavbě !!!

Сайт находится в стадии разработки!!