Studenti 4. ročníku

Způsob střídání podskupin studentů na jednotlivých klinických pracovištích  je uveden v tabulce ve vývěskové skříni I.chirurgické kliniky 1.LFUK a VFN.

Začátky stáží na naší klinice jsou v 7.30 hodin. První den se studenti ohlásí v sekretariátu ve 2. patře kliniky.

Výuka studentů je organizována tak, že od 7.30 hodin  se bude student účastnit ranní vizity na oddělení, od 8.15 hodin pak probíhá ranní hlášení a RTG vizita v seminární místnosti ve 2.patře, od 9.00 hodin mu bude přidělena práce u lůžka nemocného nebo na operačním sále nebo na ambulancích.

V určené dny se pak účastní seminářů v seminární místnosti kliniky ve 2.patře.

POZOR: MEDICI MUSÍ VIDITELNĚ NOSIT IDENTIFIKAČNÍ KARTY!!!


Stáže a semináře jsou pro studenty povinné a účast bude kontrolována.

FTN_4. ročník.pdf (259988)