Profil kliniky

Z  operací prováděných na naší klinice vybíráme operace:

 • slepého střeva: provádí se klasickou či laparoskopickou metodou. Operace následuje zpravidla druhý den po přijetí, při klasické metodě je řez je veden v pravém podbřišku šikmo nebo  svisle vpravo od pupku, u laparoskopií jsou třeba zpravidla 3 menší řezy- u pupku, vlevo od pupku a nad kostí stydkou. Délka hospitalizace: u klasických 5-7dní, u laparoskopických 3-5dní.
 • tříselných kýl: provádí se klasickou či laparoskopickou metodou. Operace následuje zpravidla druhý den po přijetí, při klasické metodě je řez je veden nad tříselným vazem na příslušné straně, u laparoskopií jsou třeba zpravidla 3 menší rány – u pupku, vpravo  a vlevo od pupku, podle typu operace se zevnitř z dutiny břišní  uzavírá defekt síťkou. Starší pacienti musejí počítat s nutností alespoň dočasného cévkování močového měchýře. Pokud pacienti mají zvětšenou prostatu, je vhodné tuto urologickou záležitost vyřešit v první době na urologii, poté až se objednat k operaci tříselné kýly! Délka hospitalizace: 3-5 dní.
 • pupečních a jiných kýl: operace v den přijetí či následující den po přijetí ,většinou se provádí klasickou metodou- řezem nad příslušnou oblastí, uzavření defektu stehovým materiálem, v některých případech je nutné použít síťku. Doba hospitalizace: 3-5 dní, při použití síťky i déle.
 • kýl v jizvě po předchozích operacích: operace následuje druhý den po přijetí, většinou se provádí klasickou metodou - řezem nad příslušnou oblastí, uzavření defektu stehovým materiálem, v některých případech je nutné použít síťku. Doba hospitalizace: 1 týden, při použití síťky i déle.
 • žlučníku: operace následuje zpravidla druhý den po přijetí, laparoskopickou metodou, řezy jsou situovány u pupku, nad pupkem a vpravo od pupku. Vyjímá se celý žlučník i s případnými kameny, ty není možné pacientům z hygienických důvodů ponechávat. V případě, že hrozí poranění cév a jiných struktur či z důvodu těžkého zánětu kolem žlučníku není možné operaci dokončit laparoskopicky, proto provádíme v jedné době při stejné narkose konverzi- přecházíme k opracování  žlučníku klasickou metodou s jizvou uloženou  od pupku nahoru. Doba hospitalizace: laparoskopicky 4-7dní, klasicky 5-9dní.
 • žaludku: k operacím přijímáme 1-2 dny před operací, příprava zahrnuje  zavedení žaludeční sondy, cévky, centrálního žilního katetru (zpravidla na krku či v podklíčkové krajině), po operaci jsou pacienti zpravidla na jednotce intenzivní péče. Délka hospitalizace: 1-2 týdny.
 • konečníku a tlustého střeva: příprava pacienta vyžaduje příjem 1-2 dny před operací, příprava zahrnuje v sobě i zavedení cévky, centrálního žilního katetru (zpravidla na krku či v podklíčkové krajině), klysmata, projímadla. Po operaci jsou pacienti zpravidla umístěni na ARO či jednotce intenzivní péče. Nikdy nelze zcela vyloučit eventualitu nutnosti provedení střevního vývodu! Délka hospitalizace: 1-3 týdny. Pooperační péče o stomiky: stoma sestra, kontakt: 261082602.
 • jater: příprava pacienta vyžaduje příjem 1-2 dny před operací, příprava zahrnuje zavedení močové cévky, centrálního žilního katetru (zpravidla na krku či v podklíčkové krajině), vyprázdnění. Po operaci jsou pacienti zpravidla umístěni na ARO či jednotce intenzivní péče. Doba hospitalizace: 1-3týdny.
 • žlučových cest a slinivky břišní: příprava pacienta vyžaduje příjem 2 dny před operací, příprava zahrnuje zavedení cévky, centrálního žilního katetru (zpravidla na krku či v podklíčkové krajině), vyprázdnění. Po operaci jsou pacienti zpravidla umístěni na jednotce intenzivní péče či oddělení ARO. Doba hospitalizace: 2-4týdny.
 • hemeroidů: většina zákroků je ambulantních- operace dle Barrona (ligace hemeroidů), u většího rozsahu pak výkon v celkové narkose na sále, předop. příprava zahrnuje vyprázdnění. Doba hospitalizace: 4-7 dní.
 • křečových žil: sklerotizace žil pouze jako ambulantní výkon. Radikální operace varixů v celkové narkose či epidurální anestesii. Doba hospitalizace: 3-4dny.
 • traumatologické: dle typu akutního úrazu a stavu pacienta, např. po operaci krčku stehenní kosti hospitalizace 2-3 týdny, poté vhodná následná rehabilitace.

V rámci trendu zkracování délky nutné hospitalizace umožňujeme pacientům u vybraných operací nástup až v den operace (sepsání chorobopisu je ale zpravidla nutné s předstihem). 
Pacienti s diabetem na inzulínu jsou k operacím v celkové anestesii přijímáni zpravidla 1-2 dny před operací, aby bylo možné případné výkyvy glykemií kompenzovat do vlastního operačního zákroku.

 

 

 

Under construction!!

Stránky jsou ve výstavbě !!!

Сайт находится в стадии разработки!!