Peritonektomie, HIPEC

 

Od roku 2015 spolu s Onkologickým oddělením TN rozvíjíme program chirurgické léčby diseminovaných karcinomů po dutině břišní. Jedná se o odstraňování makroskopických ložisek na pobřišnici ev. orgánech dutiny břišní - peritonektomie a následně výplach dutiny břišní ohřátým roztokem chemoterapeutika - HIPEC (hypertermická intraperitoneální chemoterapie). Mezi hlavní indikace patří diseminovaný kolorektální karcinom, primární peritoneální karcinom, diseminovaný ovariální karcinom a tzv. pseudomyxom peritonea. Všechny výkony jsou prováděna na základě indikace multioborového indikačního teamu TN. Jedná se o vybranou skupinu pacientů, kde lze předpokládat přínos této metody; nelze ji používat obecně pro všechna diseminovaná onemocnění.

K HIPEC používáme uzavřený lavážní systém, přístroj firmy Skala medica.

 

Kontakt ke konzultaci: miroslav.levy@ftn.cz

 

Under construction!!

Stránky jsou ve výstavbě !!!

Сайт находится в стадии разработки!!