Granty

Současné projekty

Granty AZV
 

 

Projekt: 15-27939A
Název: Přínos nové technologie „liquid biopsy“ pro monitoraci komplexní léčby kolorektálního karcinomu ve 3.- 4. stádiu onemocnění
Řešitel: MUDr. Miroslav Levý PhD., MBA
Doba řešení: 1. 5. 2015 – 31. 12. 2019

Projekt: 16-28458A
Název: Trimaleolární zlomeniny hlezna - CT diagnostika zlomenin zadní hrany tibie, jejich CT klasifikace, operační léčba
Řešitel: MUDr. Karel Kostlivý
Doba řešení: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2019

 
 

Ukončené projekty

Granty IGA
 
Projekt: NT 13424-4/2012
Název: MiR137 a její vliv na produkci mucinů jako potenciální marker pro časnou diagnózu kolorektálního karcinomu či jeho recidivy
Řešitel: MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA
Doba řešení: 1.4.2012 – 31.12.2015
 
Projekt: NT 14439-3/2013
Název: Sledování hladiny cirkulujících nádorových buněk (CTC) u vybraných nádorů gastrointestinálního traktu
Řešitel: MUDr. Robin Strnad
Doba řešení: 1.5.2013 – 31.12.2015
 
Granty GAČR
 
Projekt: P304/12/1585
Název: Molekulární charakteristiky DNA opravy v nádorových tkáních karcinomu tlustého střeva a konečníku
Řešitel: Doc. MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.
Doba realizace: 1.1.2012 – 31.1.2015
 
Projekt: IAA500200917
Název: Genetická a imunologická studie časných stádií kolorektálního adenokarcinomu: prostředí zánětu na konvenčních vs germ free zvířecích modelech a na vzorcích lidské tkáně
Spoluřešitel: Doc. MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D., MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA
Doba řešení: 1.1.2009 – 31.12.2013
 
Projekt: 304/10/1286
Název: Oprava DNA a sporadická forma rakoviny tlustého střeva a konečníku
Řešitel: Doc. MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D., MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA
Doba řešení: 1.1.2010 – 31.12.2013
 
Projekt: NS9809-4/2008
Název: Využití nových molekulárně genetických metod pro časný záchyt progrese onemocnění u pacientů s primárně resekabilním kolorektálním karcinomem na základě vyšetření cirkulujících nádorových buněk a volných nádorových nukleových kyselin
Spoluřešitel: Doc. MUDr. Vladimír Visokai , Ph.D.
Doba řešení:1.1.2009 – 31.12.2011
 
Projekt: IZ/4154-3
Název: Vliv neanatomických limitovaných resekcí jaterních metastáz na délku přežití u nemocných s kolorektálním karcinomem.
Řešitel: Doc. MUDr. Vladimír Visokai, Ph.D.
Rok ukončení 1997