Postgraduální studium

Na naší klinice probíhá postgraduální studium v rámci Doktorských studijních programů v biomedicíně.
 

Školitelé:

Oborová rada 17: Experimentální chirurgie
 
Doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
Doc. MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.
MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA
 

Doktorandi:

 

doktorand        

od roku

školitel

téma

MUDr. Veronika Makajevová 2023 doc. MUDr. J.Šimša, Ph.D.   

 

     

 

Obhájené práce:

 

doktorand        

dizertace

školitel

téma

Doc. MUDr. Vladimír Visokai, Ph.D. 2005, 1.LF UK prof. MUDr. Svačina  

Doc. MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.

2006, LF Plzeň

prof. MUDr.Topolčan (LF Plzeň)

Colorectal Carcinoma and Markers of Biological Activity

MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA

2010, LF Plzeň

doc. MUDr.Lipská, doc.MUDr. Holubec (LF Plzeň)

Význam stanovení nádorových markerů a markerů angiogeneze pro prognózu kolorektálního karcinomu

MUDr. Karel Koslivý, Ph.D.

2022

prof.MUDr.Bartoníček

 

MUDr. Ladislav Sojka,Ph.D.

2023

MUDr. M.Levý, Ph.D., MBA