Postgraduální studium

Na naší klinice probíhá postgraduální studium v rámci Doktorských studijních programů v biomedicíně.
 

Školitelé:

Oborová rada 17: Experimentální chirurgie
 
Doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
Doc. MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.
MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA
 

Doktorandi:

 

doktorand        

od roku

školitel

téma

MUDr. Karol Sutoris 2007 prof. Gürlich (FNKV) Fotodynamická terapie xenotransplantovaných lidských tumorů

MUDr. Robin Strnad

 

doc. Šimša

 

MUDr. Marek Mráček

 

doc. Šimša

 

MUDr. Karel Veškrňa  

2012

dr. Levý

 

MUDr. Ladislav Sojka

2013

dr. Levý

Klinicko-patologická charakteristika nádorů zažívacího traktu produkujících mucin.

MUDr. Miroslav Trubač

2008

prof. Topolčan (LF Plzeň)

Zánět jako etiopatogenetický činitel autoimunitních a nádorových onemocnění.

 

Obhájené práce:

 

 

doktorand        

dizertace

školitel

téma

Doc. MUDr. Vladimír Visokai, Ph.D. 2005, 1.LF UK prof. Svačina  

Doc. MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.

2006, LF Plzeň

prof. Topolčan (LF Plzeň)

Colorectal Carcinoma and Markers of Biological Activity

MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA

2010, LF Plzeň

doc. Lipská, doc. Holubec (LF Plzeň)

Význam stanovení nádorových markerů a markerů angiogeneze pro prognózu kolorektálního karcinomu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under construction!!

Stránky jsou ve výstavbě !!!

Сайт находится в стадии разработки!!