2012

Monografie:

Šimša J. a kol.: Karcinom žaludku – současná diagnostika a léčba.     Maxdorf, Praha, 2012.     ISBN 978-80-7345-253-7.

Kapitola v monografii:

Šimša J.: Biopsie sentinelové uzliny u karcinomu žaludku, str. 111-116 , v Neoral Č., Bohanes T. a kol.: Biopsie sentinelové uzliny, Galén 2012.   ISBN 978-80-7262-882-7.

Levy M., Follow up and recurrence of colorectal cancer,  In: Colorectal Cancer - From Prevention to Patient Care, ISBN 979-953-307-663-7, InTech - Open Access Publisher 2012, dostupné na: https://www.intechopen.com/books/colorectal-cancer-from-prevention-to-patient-care/follow-up-and-recurrence-of-colorectal-cancer-

Články s IF:

Šimša J., Hoch J., East B. a kol.: Lymph node micrometastasis in gastric cancer – final  results of The Czech multicentric study.  Eur Surg, 2012, 44(6): 388-393. ISSN 1682-8631

IF 0,534

Levy M, Benesova L, Lipska L, Belsanova B, Minarikova P, Veprekova G, Zavoral M, Minarik M. Utility of cell-free tumour DNA for post-surgical follow-up of colorectal cancer patients. Anticancer Res. 2012 May;32(5):1621-6. Grant NS9809-4/2008

IF 1,725

Sutoris K, Vetvicka D, Horak L, Benes J, Nekvasil M, Jezek P, Zadinova M, Pouckova P. Evaluation of topical photodynamic therapy of mammary carcinoma with an experimental gel containing liposomal hydroxyl-aluminium phthalocyanine. Anticancer Res. 2012 Sep;32(9):3769-74.

IF 1,725

Slyskova J, Korenkova V, Collins AR, Prochazka P, Vodickova L, Svec J, Lipska L, Levy M, Schneiderova M, Liska V, Holubec L, Kumar R, Soucek P, Naccarati A, Vodicka P. Functional, genetic, and epigenetic aspects of base and nucleotide excision repair in colorectal carcinomas. Clin Cancer Res. 2012 Nov 1;18(21):5878-87. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-12-1380. Epub 2012 Sep 10. Grant GAP 304/10/1286

IF 7,742

Naccarati A, Pardini B, Stefano L, Landi D, Slyskova J, Novotny J, Levy M, Polakova V, Lipska L, Vodicka P. Polymorphisms in miRNA-binding sites of nucleotide excision repair genes and colorectal cancer risk. Carcinogenesis. 2012 Jul;33(7):1346-51. doi: 10.1093/carcin/bgs172. Epub 2012 May 11. Grant GAP 304/10/1286

IF 5,702

Slyskova J, Naccarati A, Pardini B, Polakova V, Vodickova L, Smerhovsky Z, Levy M, Lipska L, Liska V, Vodicka P. Differences in nucleotide excision repair capacity between newly diagnosed colorectal cancer patients and healthy controls. Mutagenesis. 2012 Mar;27(2):225-32. doi: 10.1093/mutage/ger088. Grant GAP 304/10/1286

IF 3,183

Články ostatní:

Šimša J, Levý M,  Vedralová J. Chirurgická léčba jaterních metastáz karcinomu žaludku. Rozhl. Chir., 2012, roč. 91, č. 8, s. 417-421.

Šimša J, Šmejkal P. Chirurgická léčba karcinomu žaludku. Rozhl. Chir., 2012, roč. 91, č. 8, s. 446-448.

Šmejkal P, Šimša J. Chirurgická léčba nádorů gastroezofageální junkce. Chir., 2012, roč. 91, č. 8, s. 449-453.

Němeček D, Levý M, Rosová B, Sečkařová DŠimša J. Metastázy karcinomu prsu do gastrointestinálního traktu – kazuistika a přehled literatury. Rozhl. Chir., 2012, roč. 91, č. 6, s. 334-337.

Statě ve sborníku:

Levý M, Lipská L, Šimša J, Visokai V.  Vliv pooperačních komplikací na vznik recidivy kolorektálního karcinomu po radikální operaci. Edukační sborník BOD, Brno 2012, s.122-124, ISBN 978-80-86793-23-8; Grant IAA500200917

Visokai V, Mráček M, Lipská L, Levý M, Šimša J. Opakované resekce pro metastázy kolorektálního karcinomu. Edukační sborník BOD, Brno 2012, s.127-129, ISBN 978-80-86793-23-8

Lipská L, Levý M, Šimša J, Visokai V. Rozsah lymfadenektomie u karcinomu pankreatu. Edukační sborník BOD, Brno 2012, s.138-139, ISBN 978-80-86793-23-8

Benešová L, Minárik M, Belšánová B, Mináriková P, Lipská L, Vepřeková G, Levý M, Visokai V, Zavoral M. Lze využít cirkulující DNA jako vhodný zdroj pro vyšetřování mutací v predikci odpovědi biologické léčby pacientů s kolorektálním karcinomem? Srovnání mutačního profilu primárního nádoru, cirkulující DNA a metastatických ložisek. Edukační sborník BOD, Brno 2012, s.288, ISBN 978-80-86793-23-8, Grant NS9809-4

 

 

Under construction!!

Stránky jsou ve výstavbě !!!

Сайт находится в стадии разработки!!