Jednotka intenzivní péče JIP

Vedoucí lékař: as. MUDr. Miroslav Trubač

Staniční sestra: Bc. Alena Ustohalová
Tel.: 261 082 630

Disponujeme 10 lůžky, čtyřmi s možností plné plicní ventilace. Toto oddělení zajišťuje  péči o nemocné se selhávajícími životními funkcemi, především po velkých chirurgických výkonech. 


Návštěvy na JIP: individuelně po domluvě s lékařem na tel. 261 082 630.

 


Vstup na JIP: z čelní strany budovy, hlavním vchodem, schodištěm do 2. patra a doprava, zazvonit.

 

 

 

Under construction!!

Stránky jsou ve výstavbě !!!

Сайт находится в стадии разработки!!