Jednotka intenzivní péče JIP

Vedoucí lékař: MUDr. Miroslav Trubač

Staniční sestra: Bc. Alena Ustohalová
Tel.: 261 082 630

Disponujeme 8 lůžky, čtyřmi s možností plné plicní ventilace. Toto oddělení zajišťuje  péči o nemocné se selhávajícími životními funkcemi, především po velkých chirurgických výkonech. 


Návštěvy na JIP: jsou možné mezi 14:00 - 18:00, nebo ve vážných případech individuelně po domluvě s lékařem na tel. 261 082 630.

 


Vstup na JIP: z čelní strany budovy, hlavním vchodem, schodištěm do 2. patra a doprava, zazvonit.