Oddělení 1. patro SEVER

Oddělení traumatologie a rekonstrukční chirurgie

 
Vedoucí lékař: MUDr. Karel Kostlivý, PhD.
                      
Staniční setra: Martina Řezanková
Tel.: 261 082 612
 
Lékaři:    MUDr. Roman Pethö, MUDr. Tomáš Kašpar, MUDr. Ondřej Nerad, MUDr. Jindřich Matějka, MUDr. Jakub Skolil, MUDr.Veronika Bartoňová 
 

 

Charakteristika oddělení traumatologie a rekonstrukční chirurgie 

 
Péče o klienty s úrazem má svá odborná i provozní specifika. Kromě odborné zdatnosti je v traumatologii důležitá i schopnost okamžitého rozhodování. Na chirurgické klinice je traumatologii věnována velká pozornost. Specializovaný tým zdravotníků zabezpečuje potřebnou zdravotní péči v akutní úrazové ambulanci 7 dní týdnů  24h denně, v dispenzární úrazové ambulanci Po – Čt (9 – 13h po objednání). V pátek zabezpečuje konziliární vyšetření pro oddělení geriatrie a následné péče TN.  
 
Péče o klienty s úrazem začíná na akutní úrazové ambulanci, kde ve spolupráci nemocničního komplementu a to radiodiagnostického oddělení, oddělení biochemie, hematologicko-transfúzního oddělení jsou prováděna vyšetření dle indikace ošetřujícího lékaře. Cesta klienta v léčebně- ošetřovatelském procesu může skončit ambulantní péčí a je ponechán v domácím ošetřování a předán do péče v místě bydliště na chirurgii polikliniky či jeho pouť pokračuje
do útrob nemocnice a je předán zdravotnickému personálu dle závažnosti na standardní oddělení či JIP oddělení a nebo přímo předán k urgentnímu operačnímu výkonu na oddělení operačních sálů Chirurgické kliniky.
 

Úrazová ambulance

 
Tvoří propojený trakt 2 ambulancí, kde jsou připraveny 2 vyšetřovací lůžka, na kterých jsou ve spolupráci s ostatními odděleními ošetřováni pacienti nejen s poraněním pohybového aparátu, ale také s poraněním hlavy, hrudníku a břicha. Provoz je zde nepřetržitý, 24 hodin denně. 
Počet ošetřených s úrazem přibývá, ročně se jedná cca o 20 000 klientů ošetřených s různě závažným poraněním. Při přebírání pacientů od záchranné služby je pro rychlé a nekomplikované předání využíván systém „avízovaných příjmů“ .Velmi závažná poranění jsou směrována do Traumacenter.  Provoz na úrazovém příjmu je podřízen urgentním, neplánovaným ošetřením a pořadí pacientů se řídí závažností poranění. 
 

Hospitalizace

 
Hospitalizace probíhá na lůžkách  standardní a intenzivní péče na oddělení traumatologie a rekonstrukční chirurgie tzv. 1.Sever. V současnosti je pro úrazy vyčleněno 24 standardních lůžek, z toho 3 lůžka jsou intermediární péče (1 pokoj) a 2 lůžka (1 pokoj) je s nadstandardním vybavením. Na jednotce intenzivní péče je připraveno dalších 6 lůžek. Hospitalizováno bývá ročně kolem 1500 pacientů. Následná ošetřovatelská a rehabilitační péče je u klientů v převážné většině seniorů a často dlouhodobá a je řešena ve spolupráci oddělení geriatrie a následné péče TN a sociálním oddělením TN. Rehabilitaci na oddělení traumatologie a rekonstrukční chirurgie a oddělení geriatrie a následné péče zajišťuje oddělení fyzioterapie TN.  Pokud zdravotní stav pacienta neumožňuje domácí péči, je nabízena následná péče rehabilitační nebo sociální v TN nebo u jiných poskytovatelů zdravotních služeb ve spolupráci s sociálním oddělením.
 

Operační sály

 
Na traumatologickém operačním sálu se specifickým provozem je pro úraz ročně operováno více než 1100 pacientů. Nejčastějšími výkony jsou operace pro zlomeninu horního konce stehenní kosti. U těchto pacientů se podle typu zlomeniny volí mezi záchovnou operací s osteosyntézou nebo implantací náhrady kyčelního kloubu.
Počet ošetřených a hospitalizovaných pacientů s úrazovou diagnózou v TN trvale roste. Je tomu tak také proto, že oddělení traumatologie a rekonstrukční chirurgie bylo akreditováno do 1. stupně  traumatologických pracovišť.  
 

Vzdělávání

 
Lékaři traumatologické části se podílejí na pregraduálním i postgraduálním vzdělávání.  
 
Spolupracujeme s Občanským sdružením ÚRAZ poskytující bezplatný poradenský servis, při pracovním úrazu, dopravní nehodě či úrazové pojistce, www.osuraz.czs dobrovolným sdružením Lékořice, kdy dobrovolníci navštěvují klienty na oddělení  a povídají si s nimi. Na den seniorů jim přinášejí přáníčka a malé dárky.  Na Mikuláše a v před vánočním ruchu též potěší  osamělé klienty svojí návštěvou .